Seminar Advocaat van de nacht

Seminar Advocaat van de nacht

Deze seminar leek mij vooral interessant omdat je eigenlijk nooit zoveel hoort van iemand met zijn beroep. Vandaar ook de naam “advocaat van de nacht”, hij is tevens advocaat voor cliënten in de evenementen branche. Denk aan uitgaansgebieden, clubs etc. Deze man heeft een bijzonder en speciaal beroep waar ik graag eens wat meer over wilde horen. De seminar heeft mij niet teleurgesteld, het was echt z’n interessant beroep als dat ik mij had voorgesteld, ik zou zo nog wel uren naar hem kunnen luisteren.

Onder de naam SCHIPPER LEGAL is advocaat mr. Bjorn Schipper in Amsterdam zijn eigen kantoor gestart. Met een specialisatie op het gebied van de intellectuele eigendom en entertainment richt ‘advocaat van de nacht’ Bjorn Schipper zich vooral op de creatieve industrie binnen de nachtcultuur, met name actief in de elektronische muziek. Naast advies over bescherming van intellectuele eigendom (o.a. merken, modellen, design, concepten en ander DNA van events) houdt Bjorn Schipper zich onder andere bezig met tariefgeschillen over muziekgebruik, muziekrecht, contracten, algemene voorwaarden, vergunningsperikelen, privacy, internet, social media en procederen.

Het gastcollege gaat over een kijkje in de keuken van ‘de advocaat van de nacht’. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden krijgen je als student een beeld van belangrijke juridische onderwerpen waar je als organisator van een event, creatieve maker, exploitant, manager en boeker rekening mee moet houden. Wat kunnen we leren van conflicten over concepten, merken, portretten, artwork, muziekrechten en slecht geformuleerde contracten?

Skip to toolbar